ศาลอุทธรณ์ภาค 8


ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลอุทธรณ์ภาค ๘

ประกาศ ศาลอุทธรณ์ภาค 8 เรื่องสอบราคาจ้างเหมารักษาความสะอาดอาคารชุดพักอาศัยข้าราชการตุลาการศาลยุติธรรม 78 หน่วย และ อาคารชุดพักอาศัยข้าราชการศาลยุติธรรม 36 หน่วย ประจำปี พ.ศ. 2561
เอกสารแนบ