ศาลอุทธรณ์ภาค 8


ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลอุทธรณ์ภาค ๘

ประกาศ ศาลอุทธรณ์ภาค 8 เรื่อง รายชื่อผู้ชนะการสอบราคาจ้างเหมารักษาความสะอาดอาคารชุดพักอาศัยข้าราชการตุลาการศาลยุติธรรม 78 หน่วย และอาคารชุดพักอาศัยข้าราชการศาลยุติธรรม 36 หน่วย ประจำปี งบประมาณ พ.ศ . 2561

ประกาศ ศาลอุทธรณ์ภาค 8 เรื่อง รายชื่อผู้ชนะการสอบราคาจ้างเหมารักษาความสะอาดอาคารชุดพักอาศัยข้าราชการตุลาการศาลยุติธรรม 78 หน่วย และอาคารชุดพักอาศัยข้าราชการศาลยุติธรรม 36 หน่วย ประจำปี งบประมาณ พ.ศ . 2561