ศาลอุทธรณ์ภาค 8


ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลอุทธรณ์ภาค ๘

ประกาศสำนักงานศาลยุติธรรม เรื่อง ประกวดราคาจ้างจ้างเหมาดูแลระบบวิศวกรรมอาคารชุดพักอาศัยข้าราชการตุลาการศาลยุติธรรม 78 หน่วย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-biding)
เอกสารแนบ