ศาลอุทธรณ์ภาค 8


ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลอุทธรณ์ภาค ๘

ประกาศสำนักงานศาลยุติธรรม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างจ้างเหมาดูแลระบบวิศกรรมอาคารชุดพักอาศัยข้าราชการตตุลาการศาลยุติธรรม 78 หน่วย ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
เอกสารแนบ